Servicii autorizate ProtecţiA Muncii ŞI PSI Cu o experienţă de peste 12 ani ca Serviciu Extern de Prevenire și Protecție, oferim gama completă de servicii de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă Contact

Servicii profesioniste şi acreditate

Societatea noastră este abilitată de către Ministerul Muncii ca serviciu extern de prevenire şi protectie, pentru a desfăşura activităţi de prevenire şi protecţia muncii, conform Legii Nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată, şi a HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Experienţă dovedită

Oferim consultanţă de specialitate de peste 12 ani.

Securitate și sănătate în muncă

Ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

 

Angajatorul are obligația de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Întrebări frecvente

Cum se definește securitatea și sănătatea în muncă?

Securitatea și sănătatea în muncă – ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Cum se definește un accident de muncă?

Accidentul de muncă este vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

Cum se definește boala profesională?

Boala profesională este afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

Asigurăm procedura completă de întocmire a documentației SSM

Legea Nr.319/20006 a Securității și Sănătății în Muncă are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, stabilește principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor, precum și direcțiile generale pentru implementarea acestor principii.

 

Această lege se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât și private, aplicându-se angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților lucrătorilor.

 

Conform Legii 319/2006, venim în sprijinul d-voastră asigurându-vă consultanță și îndrumare de specialitate și prin întocmirea documentației specifice conform legislației în vigoare.

 

Identificând riscurile, le evaluăm, pentru un loc de muncă sigur și pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, pentru o informare corectă și documentată a angajaților d-voastră și pentru o instruire de calitate.

Vă invităm să ne contactați