Prevenirea și stingerea incendiilor și situații de urgență

Contact rapid

  Solicitați consultanță

  Vă invităm să ne contactați în vederea obținerii unei oferte personalizate de servicii sau pentru stabilirea unei întâlniri de consultare.

  contact@protectiamuncii-ssm.ro
  0746 311 592

  Consultanță PSI - SU

   1. Efectuarea instruirii introductiv generale de apărare împotriva incendiilor (tematici de instruire);
   2. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;
   3. Tematici de instruire
   4. Instruirea teoretică și practică a personalului în cazuri de situații de urgență (cutremur, incendiu, inundații etc);
   5. Stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
   6. Întocmire documentație specifică SU: decizii, dispoziții prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
    • Organizarea apărării împotriva incendiilor
    • Instruirea lucrătorilor în domeniul SU
    • Reglementare lucru cu foc deschis
    • Permis de lucru cu foc
    • Reglementarea fumatului în spații închise
    • Măsuri pentru perioadele secetoase și caniculare și pe timp de iarnă
    • Numire cadru tehnic PSI
    • Evacuare în caz de incendiu și cutremur
   7. Elaborarea documentelor și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor:
    • Documente legate de organizarea instruirilor;
    • Stabilirea atribuțiilor personalului pe linia apărării împotriva incendiilor;
    • Fișa postului în care se consemnează atribuțiile și răspunderile în domeniul situațiilor de urgență, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate;
    • Întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor;
    • Elaborarea Normelor de apărare împotriva incendiilor;
    • Întocmirea planurilor de evacuare a persoanelor;
   8. Stabilirea necesarului de stingătoare și alte dotări necesare pentru apărarea împotriva incendiilor
   9. Efectuarea controalelor interne periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării stărilor de pericol care pot favoriza apariția incendiilor